Ako pođemo od činjenice da se u literaturi 20. veka celokupan sukob između pojedinca i sveta premešta u čovekovu unutrašnjost, koja zahvaljujući tome poprima formu glavnog fronta ove dramatične borbe, onda su Selimovićevi romani svakako njegov najtransparentniji vid: do paroksizma introvertni, okrenuti čovekovoj destabilizovanoj svesti,...