Za manje od tri sata, začuće se zvuk koji me opominje da je novi dan spreman da ga osvojim. A mene je noć osvojila, ne da snovima da me omame. Gledam u policu sa knjigama iznad svog kreveta. Promenila je svoj oblik od težine moćnih...