Njeno mesto u amfiteatru Filozofskog fakulteta činila je upadljivim šarovita tkana torba. Ako ne baš u toj istoj, onda je u istoj takvoj njena baba nosila kolut sira i omanju flašu rakije dok je išla ovcama.  Umesto čobanskog obroka u šarenici je sada bila beležnica...