Nakon uspešno realizovana dva nagradna poetska konkursa, Treći Trg sa zadovoljstvom najavljuje svoj stalni godišnji regionalni nagradni konkurs za neobjavljene knjige poezije, kratke proze, romana i prevoda. Na konkurs se mogu prijaviti autorke i autori stariji od 18 godina koji pišu poeziju, kratku prozu i roman na...

Ovog puta ona gradi grad. Prvi grad nakon jedanaest ostrva zaredom, sakupljenih sada u mekoj crvenoj fascikli, koju u samoći, kada otac izađe uveče na kafu, izvadi iz fioke pored svog kreveta pre no što izvuče odnekud neku od mapa i zaroni u nju. Evo...