Hoću da drziš ovu knjigu, kao podignutu pesnicu. Kao palu pticu na tvom dlanu, što je novo nebo pronašla. Da je gledaš, kao divljak vatru. Kao siroče majku. Hoću kao iščupano srce da je digneš, dok se krv po tebi proliva. I kao najlepši barjak i kao najviši barjak da se viori do oblaka. Hoću da...