Život su mi određivali čudnovati talasi kojima sam plovila. Nekad me vjetar milovao po osunčanom licu i tješio, a nekad se orkan bure nadvijao nad čamčićem koji se ljulja, pa sam tiho u sebi izgovarala molitve strpljenja zatvorenih očiju da ne gledam užase. Sabur, prolazilo...