Nikotinski flaster na naličju srca Ona je nikotinski flaster Nakon Havane. Nema pojma ko je Monte Kristo i Zašto vrijedi umrijeti od raka pluća Za samo par dimova otrova. Želi pričati o vječnosti Dirigent mog ludila. Ona bi svitanje u čije se niti Uvukla suština postojanja Mjesečine. I kao da čeka, kunem se Kao da vjeruje da...