Živio je u meni kao u školjci. Nije bio biser. Bio je smrtna spodoba, kao i ja. Pojavio se jednog dana dok sam šetala parkom. Čudni trnci širili su se mojom kožom, a onda me pozdravio. Zaželio mi je dobrodošlicu na nekom čudnom jeziku koji sam instinktivno razumjela. Zar...