Pričaću ti jednom o štriku u Lisabonu. Onom koji sam videla samo na internetu. Uostalom to i nije toliko strašno, jer većina koja piše o Lisabonu, samo ga je na netu i videla. Znaš, za taj štrik ti mogu reći između kojih zgrada je obešen...

Nedeljom ujutru je 2016. godina I puniš trideset i šest. Čuješ zvuk aparata za merenje pritiska. Majka, iz susedne sobe. Sakupljaš snagu, ustaješ, izbacuješ smeće. Potom obilaziš oca koji lagano vene u bolnici. Vidiš kateter i kesu sa urinom. Krv u mokraći. Infekcija, kažu. Dešava se. Daješ mu da jede. On ti postavlja pitanja. „Šta se...