Setio sam se. Dok sam se sudarao sa ljudima u tržnom centru. Sasvim slučajno počeo da razmišljam o moći. Koliko sam se plašio toga da ću postati cinik. Ako priznam sebi da ljudi nju traže. Dok probaju novo odelo ispred ogledala. Ili da ću postati patetik. Ako slažem sebe da su ga...

Noć ima rimu kojom oduzima vid. Jer noć ima moć. Noć je lakog agregatnog stanja. Zbog lakoće i propustljivosti isplivaju na površinu sve one teške stvari koje su preko dana čvrsto polegle po dnu svesti. Noć je prstiju otvorenih kroz koje curi pesak iz satova staklenih, providnih, životnih....

Hodam kišnim ulicama grada ovog , grada ovog koji nikad nije bio moj. Tražim tebe po ćoškovima sivih zgrada, ali tebe nema tu. Koračam još užurbanije tražim to po što  sam došla. To što izmiče iz ruku mi. Duboko u sebi znam naću i tebe i grad ovaj. Poklopiće se sve u kišni dan. U...

Reč  moda nagoveštava ono što je novo, što je savremeno. Nagoveštava neprestanu i ponekad nedokučivu promenu. Moda za čoveka predstavlja sredstvo identifikacije, kao i socijalizacije, simboličku komunikaciju, predmet užitka i primenjenu umetnost.             Moda se prvi put javlja za vreme Rimskog carstva, u trenutku pojave krojnog...