Tebi je bilo glupo reći, da te volim. Jer ti je svaka izjava ljubavi, na patetiku mirisala. Suviše racionalno si se ophodio, prema tako, iracionalnoj činjenici. Ti baš voliš činjenice, one praktične, dokazane teoreme. Jasno ti je, kako mehanizam funkcioniše. I šta ga pokreće. Ti si majstror za konstruisanje, novih uverenja. Onih, po tvojoj meri. Ljude oko sebe, makronomski pretvaraš u mikro makete, kojima vladaš. Tebi je...