Ljubav ti miriše na patetiku

Tebi je bilo glupo reći,
da te volim.
Jer ti je svaka izjava ljubavi,
na patetiku mirisala.
Suviše racionalno
si se ophodio,
prema tako,
iracionalnoj činjenici.
Ti baš voliš činjenice,
one praktične,
dokazane teoreme.
Jasno ti je,
kako mehanizam funkcioniše.
I šta ga pokreće.
Ti si majstror za konstruisanje,
novih uverenja.
Onih,
po tvojoj meri.
Ljude oko sebe,
makronomski pretvaraš u
mikro makete,
kojima vladaš.
Tebi je bilo glupo reći,
da te volim.
Ali nimalo glupo,
nije bilo,
voleti te.
Jer ti to,
tako dobro umeš.
Bolje od sve one patetike,
u koju se izjave ljubavi,
na kraju pretvore.
Tebi reči,
i nisu bile potrebne.
Jer ti kvare mehanizam,
koji se novim rečima,
ne popravlja.

Autorka: Dragana Marković

Fotografija: Dragana Marković

Nema komentara

Sorry, the comment form is closed at this time.