Dragi, pisci nisu idealisti. Oni bude i otkrivaju, najbolje u čoveku. Osluškuju srca. I umeju s rečima. Ne beže od stvarnosti koju ne poznaju. Oni je žive, s onima koji su spremni da izgube. Ne traže da su voljeni, vole. Ne vole velike reči, razumeju samo...

Odavno sam spalio sve stihove o ljubavi I svoje pesme stavio u kutije, zaključao negde na dnu duše gde sada skupljaju prašinu moje tuge, gomila hartija u kartonu pravougaonika i ništa više   Odavno sam zaboravio kako miriše cveće Ne pamtim kada sam poslednju put u nebo pogledao, a, sećam...