- Tata, kupi mi čokoladu! - dovikivao je klinac. Bio je srećan iako je otac odbio da mu je kupi. Možda, zato što je bio svestan da se iza tih reči nadvila senka, senka stida. Kako jednom dečaku reći da nisam u mogućnosti? Dečak je umeo da razume...