Kjubrikova Lolita (1962) Kako su uopšte uspjeli da snime film po „Loliti“? Gore pomenuta rečenica (tagline za Kjubrikov film) postavlja odlično pitanje, iako neki kritičari nisu mogli a da ne odgovore: „Pa i nisu.“ Po Kjubrikovom mišljenju, glavni problem u to vrijeme bila je cenzura i, kako...