S proleća se Beograd mnogo lepše smeje, tata.  Odluči da zaboravi na bol i sivilo – odluči da bude srećan. S proleća me užarenim asfaltom natera da martinke konačno zamenim starkama i nije me briga, što danas svi furaju starke. Natera da te iste, plitke crvene...