Dvadeset i dvije godine ja imam problem kako da pričama  posvećenim tebi dam naslov. Možda je svaka trebala i biti bez naslova, jer je premalo riječi u meni da bih uspjela izvući onih par koje bi značile uvertiru za dvadeset i dvije godine ljubavi i...

  On se rodio 1912. godine, u Vukovaru. Godine Prvog balkanskog rata, godine koja je možda poznatija po tome nego po njegovom rođenju, ali on se rodio. Rodio se u gospodskoj porodici, majka mu je bila operska pevačica – koloraturni sopran, kako je stalno naglašavala, a...