Prilikom svakog pakovanja, soba se sama od sebe pretovi u Ali Babinu pećinu i zečiju rupu bez dna. Pokušavam da organizujem ćošak po ćošak, puštam Bajaginu “Daljinu, dim i prašinu” kao teranje kontri komšiji od čijih depresivnih pesama i meni počinje da nedostaje njegova devojka. “Komšo, druže...

Dragi dnevniče, Bila je to već treća noć kako mi je dolazila u san. Svaki put kontekst je bio različit, ali je to svaki put nesumnjivo bila ona. I svaki put sam se zbog toga budio nekako stegnut. Pritom, kada kažem stegnut mislim na zategnutost u...