Ni sam ne zna da li mu je više žao oca koji je umro, ili sebe koji je ostao da živi, već duže vreme bez posla, a sad i bez očeve penzije. Tugu je „lečio“ alkoholom. Toga je bar bilo. Oca su u selu poštovali. Mnogo...