Stajala je s druge strane ulice kao kakva halucinacija mog pripitog uma, kao neka promakla greška u stvarnosti koja na prvi pogled tu ne pripada. Kiša je i dalje lupala po ulicama pa sam jedva čuo zvuk rijeke ispod mosta preko kojeg sam koračao. A...