Noć je. Gluvo doba, za neke. Iznad mene nema plafona, nema krova. Samo nekakav komarnik, koji nije planina u Bosni, a ja ga zovem šiber. Zidovi od platna, tankog, zelenog. I sve čujem i sve osećam. I žubor omiljene mi reke, i zvukove noćnih stvorenja,...