U lekciji iz anatomije piše da je 70% ljudskog tela voda. U onih 30% stane sve ostalo. Koža, mišići, duša i snovi. Sanjala sam. A sanjati se još može otvorenih i zatvorenih očiju. Imali smo po 19 godina i novogodišnje sijalice na domskom prozoru u maju. Imali...

Gledajući foto albume iz detinjstva, naišao sam na jednu od prvih fotografija sebe. Fotografija datira negde s početka septembra, godine mog rođenja. Napustio sam porodilište sa dva kilograma i još skoro nekih petsto grama. Na ruci sam imao onu plastičnu narukvicu sa imenom i brojem...