Rastanci su neizbežni. Nikad nisi siguran kada će i kako da se dese. Kada taj određeni trenutak dođe, uvek deluje da je moglo da bude više vremena, da ti je trebalo još.  Jer nikad nije dovoljno. Ali ima i onih drugih momenata, kada nekako znaš da...

  Treba početi noćas, u četvrtak, u zao čas, Posle jela, pre spavanja, u toku misli, Kad god ovo čitaš, kome god da pročitaš, Jer su počinjanja teška i pritisnuta velikim „NE MOGU”. Treba ponavljati početke, bez obzira gde si stao, Proletećeš ih brže svaki put i time Nadahnuti svoje htenje. Treba uneti...