Besplatan kurs krativnog pisanja – Epifanija

Univerzum priče rađa se u velikom prasku izazvanom kada se dobra ideja sretne sa željom i maštom. Tada nastaje vreme i prostor u kome autor kao vrhovni arhitekta stvara svet u kojem će svoje junake otisnuti na neočekivano i izazovno putovanje do samog središta sopstva i suočiti ih sa njihovim (a često i svojim) najdubljim željama i strahovima.
 
„Epifanija“ je kurs kreativnog pisanja namenjen početnicima ili manje-više iskusnim piscima koji žele da razviju dramsku strukturu za dužu narativnu formu romana, dramskog teksta ili filmskog scenarija. Cilj je da tokom dve etape teorijskog i praktičnog rada svaki učesnik kursa svoju ideju stavi na proveru, utvrdi njene snage i slabosti kako bi je unapredio i zatim izgradi stabilnu dramsku strukturu priče koju želi da ispriča. Na kraju kursa, imaće finalnu skicu svog dela, i mapu puta i motivaciju za dalji samostalni rad.
 
„Epifanija“ je u osnovi zasnovana na idejama mitske strukture Džozefa Kembela i Kristofera Voglera, nadograđenim Filozofijom kompozicije Edgara Alana Poa i radovima Umberta Eka, Meri Šeli, Safona i drugih autora. Sastoji se iz dve uzastopne etape od po osam časova: prva etapa je više usmerena na teorijski rad, sa domaćim zadacima analize izabranih dela sa liste koju svaki učesnik pravi na početku kursa, dok je druga posvećena praktičnom radu i primeni svega naučenog tokom prve etape.
 
Kurs je besplatan, a kao što je na početku teksta rečeno, neophodna su tri uslova: ideja, želja i mašta. Pet osoba koje pronađu najkreativniji način da u motivacionom pismu ili videu dokažu da poseduju sve navedeno, imaće priliku da budu deo prvog herojskog tima koji će proći kurs.
 
Prijave se mogu slati na e-mail adresu ksinergija@gmali.com, sa naznakom za kurs Epifanija, do 24. januara 2021. Kurs će početi početkom februara, verovatno u online obliku.
 

Nema komentara

Ostavi komentar