Žamor oko nas (Zaljubljeni su Neprijatno bezazleni) Uvek je tako, moja kamarado Bar tebi ne moram Podvlačiti Koliko puta dnevno Naš čovek opsuje Sunce A ni dana, ni zavisti Bez njega Zamisli milione zagledane U noćno nebo Dok iščekuju sitnu padalicu A najveća od svih zvezda Kopni, neprimećena 365 puta u godini Zagledaj se, oko moje Osetićeš slojeve Znoja Pega Krvi Ravnomerne implozije srca Blicanje svetlosti Sveto slepilo A...

  Ležim, U tvom zagrljaju U tvom teškom zagrljaju. Progutana između tvojih nadlaktica Prožimajući se kroz tvoje prste i dlanove Kao sunce kroz visoke trave Afričke savane.   Dišem, Duboko, I kradem dah sa tvojih usana Suvih od poljubaca i uzdisaja Iznemogla voljenjem na tvojim čaršavima Oivičenim mojom čežnjom i tvojim koškanjem.   Mislim, Na ivici razuma, Od tvojih prstiju do...