Umetnik se ne može samoproklamovati, kvalitetni ljudi će mu uputiti kompliment te vrste, a on će se skromno zahvaliti. U umetnosti je talenat dobrodošao, ali nije presudan, ekspresija je presudna, misticizam je presudan, privlačnost je presudna i energija kao takva. Sama umetnost prožima i dobro i zlo;...