Studija, koju je sproveo psiholog Ramani Durvasula na 1.000 osoba, pokazala je da postoje razlike u tipu ljudi koje piju određenu vrstu kafe. Istraživanje je ispitalo brojne tipove i atribute ličnosti, poput strpljenja, perfekcionizma, energičnosti, osetljivosti, hrabrosti. Oni koji piju ekstra penušavu kafu poput kapućina su...

Kao što smo u prvom delu ove male serije rekli, na osnovu Jungove tipološke teorije, četredesetih godina prošlog veka Ketrin Brigs i Izabela Brigs Majers su napravile test koji utvrđuje kom tipu ličnosti ljudi pripadaju (MBTI test). Prema njihovoj kategorizaciji postoji 16 tipova ličnosti. Ovaj...

Svaki čovek je nesumnjivo jedinstvena i neponovljiva individua. Ipak, u našem ponašanju se ogledaju i mnoge tipske osobine. Još od najstarijih vremena, ljudi su pokušavali da naprave neku vrstu tipologije ličnosti, a Platonova tipologija se smatra jednom od prvih. Za razvoj savremene tipologije ličnosti najviše...