- Sve okej? - Ma gde. Besan sam brate. - Što? Zbog male? - Ma… - Možda može ta situacija da se zaobiđe nekako? - Ma neću ništa sad da zaobilazim. Sad me ne interesuje. - Pa što si onda besan? - Pa nazvala me je...