Čekaš da ti dođe korakom od svile, Sa platnom u ruci, kistom i svom bojom; Zemlju da oslika, crnu pod stopom tvojom, Pokretima snovitim da uspregne sile. Da opiše zidove, prazni 'đe ti stoje, Svijetli što su, jedva, kad digneš roletnu - Izlizano crvenu - što boji ti dušu sjetnu; Riječima da...