Želeo sam da razumem.        Zaista sam želeo. Tražio sam način da sve to opravdam. Da sve to pripišem nekome, tamo daleko.  Dešavalo se baš ovde, naočigled svih vas, a ja nisam umeo da je vidim.  Jer, kako kažu, ona je neopipljiva, neobjašnjiva, leti u vazduhu, ona budi...