Znaš šta? Šta? Sigurna sam u to da u ovom trenu ne postoje dvije osobe koje rade ovo što mi. Šta mi radimo? Nasmijala sam se gledajući se u njegovim očima. Prešutila sam mu odgovor. A odgovor je bio da se volimo. Svakako ga ne bi priznao kao tačan....