Briljira, egzaltira, ekspandira. Savremeni um nije savršen.   Od količine savremenog znanja, ovaj je um preopterećen i nema elana.   Uskoro stiče savremene navike i briše iz sećanja sopstveno poreklo.   Savremeni um robotizuje telo bez savremene tehnike.   Autorka: Nevena Milićević Fotografija: pinterst.com ...