Zaboravio sam kako izgledam Jer me nisi videla Pa više nije bilo važno Zar ti se ne pričinjavam nimalo Gledaš pravo ispred sebe Zar sam sam U dimenziji zveranja Nikada se ne sretnemo U onima koji nam liče Kao reka si otišla od mene Nema ti traga ni nade za povratak Spotičem se ponovo o tvoje...