Ako te pitaju nekad Neki daleki ljudi O meni Reci da nismo previše reči potrošili na proleće I da nije isto kada ćutke pijemo čaj Trošimo samo disajne puteve I sve druge puteve Kao onaj put Put za nigde I ako te pitaju koja je moja boja Reci da je to ona uz koju rastem Ona...