Prvih 19 poklanjam aktovima mladežu na butini ključnoj kosti Prvih 19 posvećujem baki koja me još ponekad češljala spavanju na stomaku izvezenom ananasu  na zadnjem džepu farmerica Prvih 19 dajem kasnim izlascima crnom vinu hortensiama  koje sam brižljivo sadila Prvih 19 predajem Fridi Merilin ženama koje su me  inspirisale cigareti prvoj zapaljenoj Prvuh 19 poklanjam njemu koji mi je pričao kako bi me vodio vozom sa sobom na more Prvih 19  ispisujem opet za njega glumca lažljivca za njegovu bradu Prvih 19 dugujem budjenjima na terasi kod Mare raspravljanju o Kantu njegovoj filosofiji Prvih...