Kad sam ga prvi put videla nisam mu zapamtila ime. Izgubilo se negde u mnoštvu pozdrava, kao da se poigrava sa mnom. Kao da je znalo da je to poslednje ime na svetu koje ću da zaboravim. Kada smo prvi put podelili čašu piva nisam znala...

    Početkom maja smo u prirodi. Improvizovani sto i dve klupe na obodu šume. Neko ih je tu smestio davno. Tišina. Mir. Par vikendica u daljini. Častiš za rođendan. Crno pivo i čokoladice. Dobra muzika u mobilnom telefonu. Dopuštaš mi da ti ljubim gola leđa i mazim kožu usnama. Uzimaš me za šake smeštaš ih na svoje grudi. Ne idemo...