Otišla je. Noćas. U jedan. Do jutra sam mirisao pamučnu jastučnicu. Još mi grebe nozdrve onaj cvetni parfem. Kada sam izašao, mirisao je jorgovan. Onaj ljubičasti, na uglu parkića ispred zgrade. Prošlog leta sam pijan celog obrao, da joj poklonim najveći buket jorgovana. Drala se na mene kao nikada. Ali kratko je uspela da zadrži kez, prevarantkinja...