Čestitala sam rođendan osobi koja me je, kako sam u najranjenijem trenutku tog dešavanja smatrala, najviše povredila u životu. Bio je to odlazak koji je zaboleo više od odlazaka najbližih, jer je bio neočekivan i vezan direktno za moje ljubavno srce. Kraj se desio tačno...