Tvoja prva slika na koju si bio ponosan je predstavljala šta? Portret mog pokojnog oca. Rađena hemijskom olovkom na papiru istrganom iz sveske. Sećam se, sedeo je gledajući nesto na tv-u, a ja sam ga naslikao. Imao je te ogromne naočare na licu, valjda sam bio...

Te noći je Ćuprija zaspala na mrtvo, Na okrajcima naše svršenosti - I ja sam se pustila, Svrtla, Tamo gde sebi nikad nisam mesto Pravila.   Otišla sam…   Te noći je Morava protekla Nad prelomljenim mostom našim Onoliko koliko neću moći da te vratim;   Za tren su se dani I dani su za tren; I niko me nije...