Na jednom mestu u blizini reke, Kada je leto i berba u toku, Glasno izgovoriš onu želju koja ti u peti prebiva. To je mesto gde svemir zaista kaže: “Može”. Iste večeri stigne osmeh u grad i stisak ruke od kog treperim čitave noći. Nadmećem se sa zvezdama ko će...

Poslednji put kad mi se neko svideo, on je rekao da je to faza. Da to prolazi ako se ništa ne desi i da posle ponovo sve bude okej. I shvatila sam: da – sviđanje jeste faza, i da – sviđanje prolazi. Ali kad jednom...