Sedim u mračnoj sobi u pola noći Iako sutra imam obaveze koje od mene traže da ustanem rano Jer se mirim  sa svojom smrtnošću I činjenicom da ću jednog dana Biti potpuno zaboravljen Da sam biće od krvi i mesa Koje nema ništa pametno da kaže Što već nije rećeno Stvorenje koje se...