Kad na smrt pomislim Sve je pero I osmeh je srp. Pa mi ruka, U mislima već krvava, Hitrošću odgovara; Prste ulepljene Niz želju provlači I život pred nogama S ushićenjem bi da otklanja.   Kad pomislim na smrt Lako mi je da te nosim Na leđima moje noći; Sve je svetlo Pred potrebom mraka I sebi postajem tek trn Zarijen u...