Potraži me na mjestu gdje snovi umiru, gdje se jutro otima od noći, negdje tu između i dalje čekam sam da se pojaviš onako snena u ispranoj pidžami i rasparenim čarapama, dok se oko tebe širi miris svježih jabuka. Dugo sam pio i raspitivao se svuda da li te je neko možda...