Kada zatvorim Vrata sobe A otvorim Vrata bola I ugasim svetlo A upalim mrak Legnem Napravim mesta Za suze Bol Nostalgiju Tada pišem o tebi Tada postaješ stvaran. Autorka: Marija Jovanović Fotografija: tumblr.com ...