Slušala sam skoro nekog uspešnog čoveka, koji je rekao da je ključna stvar uspeha, zapravo – da se ložiš na ono, što radiš. Bukvalno je rekao: ložiš. Posle sam mnogo nešto razmišljala, koliko poznajem ljudi koji se opasno lože, na bilo šta. Nisam sigurna da...