obećavam da nisam ljubomoran možda mi nećeš poverovati možda me se ne tiče ali ti me se tičeš još uvek da li je on kao i ja? ili ne pravi greške nikad? ako je tako, onda nikada neće saznati kako si lepa kad se ljutiš nikada neće saznati kako voliš posle pomirenja da li uvek...