Obraćam se tebi Da, tebi Koja ćeš sutra Pred njega stati Ranjiva Ranjena Gola I ogoljena I davati mu se Podavati I predavati U nadi Da će mu tvoje trošno tijelo Ispričati sve ono Što na duši nosiš Što nikako Preko praga nijemih usana Da prevališ Ljubavi žedna Njega željna U sebe Puštaćeš ga U svaki kutak Tvog zvjezdanog bića Prodiraće A misliće Da mu samo Širiš noge Da si ista Ko sve...