Kako ćeš povući bar dahtaje radosti, javno su ustrijeljeni naši ideali. Ni čekati zoru više nema koristi, prošlost se stalno budućnosti hvali. Kako ćeš provući ostatke dostojanstva, sram viče da je za smrt spreman. Nijedna nada nikad ne daje jamstva, strah je nužno za promjenu potreban. Kako ćeš izbrisati muk nad masovnim sjenama, mržnju na mržnju slažu. Prvo treba pogubiti predrasude...