Svežu se nekad Svi dani U jedan I Ne može Da kaže Da traži spas;   Smije se na glas I tiho Jeca, A Mjesec U oblaku Mračan je i mlad.   Razvežu mu se sati Po grudima Nekada I Kucaju Sa pticima I svakakvim čudima;   Po ljudima Se oči Razliju, I Zvijerima, A zvjezdano nebo Nad glavom se klati -   Čas ovde ili Dva tu, Ništa ne stoji Ni u snu.   Autor: Mladen Đurić Fotografija: favim.com ...

Jeca je bila simpatična, komunikativna, otvorena, marljiva i neretko opsednuta sportistima. Tu i tamo bi obletala oko studenata fiskulture, a trudila se i oko praćenja sportskih događaja. Čak i onih nebitnih. „Večeras je u hali mali fudbal, a prekosutra odbojka. Neka B liga. Ko hoće sa mnom da...