Ja sam čula kako se priča da postoje ljudi dvolični, jer imaju dva lica, i to jedno za koje se nikad ne zna tačno da l’ je pravo, i drugo, za koje se sigurno zna da je lažno, i da je najbolje da se tim...